İHALE İLANI
 
1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 12 (Oniki) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.
2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında 31.05.2017 Çarşamba günü  yapılacaktır.
3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.
 
 
1 Nolu Saha............................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
:  1.304,00 hektar
İlçesi
: Turgutlu
Muhammen Bedel
: . 29.558,31.-TL
Beldesi
:
Geçici Teminat Bedeli
:   886,75 .-TL
Mahallesi-Mevkii
:
 
 
Pafta No
: K19d3, L19a2
İhale Tarihi:31/05/2017
 
Erişim No
 : 3299462
 
İhale Saati  :10:00
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
 
POLİGON 1
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
 
Y(SAĞA)
557000
557000
561000
561000
 
X(YUKARI)
4259245
4262506
4262279
4259020
 
 
 
2 Nolu Saha...............................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
:372,82 hektar
İlçesi
: Yunusemre
Muhammen Bedeli
:  29.558,31.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:    886,75.-TL
Mahallesi-Mevkii
: Akgedik, Uzunburun
 
 
Pafta No
: K18c4, K18c1
İhale Tarihi:31/05/2017
 
Erişim No
: 3341195
 
İhale Saati  :10:15
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
 
 
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y(SAĞA)
522800
522000
522000
521904
X(YUKARI)
4274000
4274000
4274600
4274600
 
5.NOKTA
6.NOKTA
7.NOKTA
 
Y(SAĞA)
522066
523274
523668
 
X(YUKARI)
4276374
4276550
4273711
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.214,76 hektar
İlçesi
: Salihli
Muhammen Bedeli
: 83.053 95.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:   2.491,62.-TL
Mahallesi-Mevkii
:Gölbaşı
 
 
Pafta No
:K20d1,K20d2,K20d3,K20d4
İhale Tarihi:31/05/2017
 
Erişim No
: 3299125
İhale Saati  :10:30
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
 
POLİGON 1
1  .NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y(SAĞA)
598568
600000
600000
601698
X(YUKARI)
4280000
4278217
4278510
4276361
 
5.NOKTA
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
Y(SAĞA)
601530
601505
599013
599333
X(YUKARI)
4276295
4276344
4276013
4275672
 
9.NOKTA
10.NOKTA
11.NOKTA
12.NOKTA
Y(SAĞA)
596170
596094
590199
590173
X(YUKARI)
4275700
4275632
4279911
4280000
 
13.NOKTA
14.NOKTA
15.NOKTA
16.NOKTA
Y(SAĞA)
590076
590012
590470
589885
X(YUKARI)
4280000
4280046
4280180
4280703
 
17.NOKTA
18.NOKTA
19.NOKTA
 
Y(SAĞA)
592979
598102
598823
 
X(YUKARI)
4282000
4280913
4280000
 
 
4 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.920,86 hektar
İlçesi
: Kırkağaç
Muhammen Bedeli
: 96 .968,01.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:    2.909, 04.-TL
Mahallesi-Mevkii
:Gökçukur
 
 
Pafta No
:J19b3-b4
İhale Tarihi:31/05/2017
 
Erişim No
: 3304250
İhale Saati  :10:45
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
 
POLİGON 1
1  .NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y(SAĞA)
571358
576223
576215
573539
X(YUKARI)
4256679
4356588
4348339
4348343
 
5  .NOKTA
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
 
567580
568936
571311
571749
 
4348351
4350509
4353072
4354822
 
9.NOKTA
 
 
 
 
571749
 
 
 
 
4356322
 
 
 
 
 
 
5 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.991,98 hektar
İlçesi
: Kırkağaç
Muhammen Bedeli
:  98.369,46.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:    2.951,08.-TL
Mahallesi-Mevkii
:Demirtaş
 
 
Pafta No
:J19b3
İhale Tarihi:31/05/2017
 
Erişim No
: 3304863
İhale Saati  :11:00
 
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
 
POLİGON 1
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y(SAĞA)
576223
580426
580494
581322
582977582
X(YUKARI)
4356588
4356510
4355910
4354545
4353800
 
6.NOKTA
7.NOKTA
 
 
 
Y(SAĞA)
582794
576215
 
 
 
X(YUKARI)
4348343
4348339
 
 
 
 
6 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.978,67 hektar
İlçesi
: Kırkağaç
Muhammen Bedeli
:  98.107,18.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:    2.943,22.-TL
Mahallesi-Mevkii
:Bademli
 
 
Pafta No
:J19a3,J19b4,J19c1,j19d2
İhale Tarihi:31/05/2017
 
Erişim No
: 3304847
İhale Saati  :11:15
 
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
 
POLİGON 1
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y(SAĞA)
573539
573544
572301
564151
564122
X(YUKARI)
4348343
4345401
4342498
4342509
4347196
 
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
 
 
Y(SAĞA)
566123
567123
567580
 
 
X(YUKARI)
4347196
4347633
4348351
 
 
 
 
7 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.937,66 hektar
İlçesi
: Kırkağaç
Muhammen Bedeli
:  97.299,06.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:    2.918,97.-TL
Mahallesi-Mevkii
:Çınarcık
 
 
Pafta No
:J19b3,J19b4,J19c2
İhale Tarihi:31/05/2017
 
Erişim No
: 3304849
İhale Saati  :11:30
 
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
 
POLİGON 1
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y(SAĞA)
576215
582794
582819
576522
577598
X(YUKARI)
4348339
4348343
4341619
4341629
4345112
 
6.NOKTA
7.NOKTA
 
 
 
Y(SAĞA)
573544
573539
 
 
 
X(YUKARI)
4345401
4348343
 
 
 
 
POLİGON 4
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y(SAĞA)
603273
603950
605000
605000
X(YUKARI)
4273134
4272820
4273354
4273000
 
5.NOKTA
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
Y(SAĞA)
605354
603900
603651
603000
X(YUKARI)
4272911
4272000
4267450
4267450
 
 
 
 
 
8 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.994,69 hektar
İlçesi
: Kırkağaç
Muhammen Bedeli
:  98.422,86.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:    2.952,69.-TL
Mahallesi-Mevkii
:Ardıçburun
 
 
Pafta No
:J19c2
İhale Tarihi:31/05/2017
 
Erişim No
: 3304850
İhale Saati  :11:45
 
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
 
POLİGON 1
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y(SAĞA)
582819
583984
583928
583928
583101
X(YUKARI)
4341619
4336373
4336258
4333237
4332617
 
6.NOKTA
7.NOKTA
 
 
 
Y(SAĞA)
577983
577296
 
 
 
X(YUKARI)
4333881
4341628
 
 
 
 
 
9 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.945,88 hektar
İlçesi
: Kırkağaç
Muhammen Bedeli
:  97.461,04.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:    2.923,83.-TL
Mahallesi-Mevkii
:Karacakaş
İhale Tarihi:31/05/2017
 
Pafta No
:J19c1, J19d2
İhale Saati  :12:00
 
Erişim No
: 3304851
 
 
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
 
POLİGON 1
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y(SAĞA)
564151
572301
569034
567828
567174
X(YUKARI)
4342509
4342498
4334148
4332788
4336710
 
6.NOKTA
 
 
 
 
Y(SAĞA)
564094
 
 
 
 
X(YUKARI)
4335285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 851,13 hektar
İlçesi
: Salihli
Muhammen Bedeli
:  29.558,31.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:    886,75.-TL
Mahallesi-Mevkii
:Acıdere
 
 
Pafta No
:L20a2,L20b1
İhale Tarihi:31/05/2017
 
Erişim No
: 3191206
İhale Saati  :14:00
 
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
 
POLİGON 1
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y(SAĞA)
603000
608500
608500
610000
610000
X(YUKARI)
4255999
4256000
4257000
4257000
4254996
 
6.NOKTA
 
 
 
 
Y(SAĞA)
603000
 
 
 
 
X(YUKARI)
4255000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 922,79 hektar
İlçesi
: Salihli
Muhammen Bedeli
: 29 558,31.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:       886, 75.-TL
Mahallesi-Mevkii
:Gökköy
 
 
Pafta No
:K20d4, L20a1
İhale Tarihi:31/05/2017
 
Erişim No
: 3191210
İhale Saati  :14:30
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
 
POLİGON 1
1  .NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y(SAĞA)
589000
590955
590975
590960
X(YUKARI)
4260740
4260740
4260728
4260720
 
5  .NOKTA
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
 
589786
588000
588000
589000
 
4257552
4258000
4263000
4262582
 
 
12Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.922,57 hektar
İlçesi
: Alaşehir
Muhammen Bedeli
: 97.001 70.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:   2.910,05.-TL
Mahallesi-Mevkii
:Kestane deresi
İhale Tarihi:31/05/2017
 
Pafta No
:L20b3, L20b4
İhale Saati  :15:00
 
Erişim No
: 3299890
 
 
 
 
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
 
 
POLİGON 1
1  .NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y(SAĞA)
620000
621163
621000
627900
X(YUKARI)
4243000
4243000
4242300
4240900
 
5.NOKTA
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
Y(SAĞA)
628128
630000
630000
622600
X(YUKARI)
4242801
4242000
4239700
4239700
 
9.NOKTA
10.NOKTA
11.NOKTA
12.NOKTA
Y(SAĞA)
622600
617400
618400
620000
X(YUKARI)
4235000
4235000
4242250
4241960
 
 
 
 
4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,  statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.
5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;
a-Gerçek kişiler için;
1-Müracaat dilekçesi,
2-T.C. kimlik numarasını içeren noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi
3-Tebligata esas resmi makamlarca onaylı kanuni ikametgâh belgesi aslı ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,
4-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5-Noter Tasdikli imza beyannamesi aslı,
6-Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri aslı,
7-Her sayfası imzalanmış şartname,
8-Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı (İnternet üzerinden yapılan EFT’lere ilişkin dekontların ilgili banka tarafından kaşe ve imza edilerek onaylanması gerekmektedir)
      b) Tüzel kişiler için;
      1- Müracaat dilekçesi,
      2- Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti (Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalıdır), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,
      3- Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,
      4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösteren vergi levhası,  
      5- İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri aslı,
      6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâlet nameleri ve noter tasdikli imza sirküleri aslı,
      7- Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri aslı,
8-Her sayfası imzalanmış şartname,
9-Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı (İnternet üzerinden yapılan EFT’lere ilişkin dekontların ilgili banka tarafından kaşe ve imza edilerek onaylanması gerekmektedir)
 
 
6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanlarını satın almaları zorunludur.
7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
 
İLAN OLUNUR.